Wyniki wyszukiwania dla:

Історія Парафіїї


Kościół w Bóbrce został ostatecznie zamknięty w r. 1962 i zamieniony na szkolną salę sportową, a w r. 1984 spłonął. W nieznanym czasie zniszczeniu uległo pozostawione na miejscu wyposażenie; ołtarze spalono ponoć wewnątrz budowli. Kościół został odzyskany przez wspólnotę rzymskokatolicką w r. 1989 i poświęcony 23 XII tegoż roku. W następnych latach przeprowadzono remont budowli. We wnętrzu ustawiono 3 ołtarze, pochodzące z kościoła w Tadaniach k. Kamionki Strumiłowej.

Lista księży, którzy pracowali w parafii od 23 grudnia 1989 r. (ponowne otwarcie kościoła):
1.   ks. Ludwik Kamilewski  – proboszcz do 1990 roku. Jego staraniem odzyskano koścół  23 grudnia 1989 roku.
2.   ks. Stanisław Fudala OCD – proboszcz w Bóbrce od 1990 do 1991roku.
3.   ks. Andrzej Baczynski SDB – proboszcz od 1991 do 1996 roku.
4.   ks. Piotr Smolka SDB – wikariusz od 1993 roku w Bóbrce, a od 1996 r. proboszcz w Przemyślanach.
5.   ks. Marek Poniewierski SDB – proboszcz – od sierpnia do września 1996r.
6.   ks. Piotr Malec SDB – proboszcz – od września 1996 do lipca 1997 r.
7.   ks. Stanisław Buchta SDB – proboszcz – od sierpnia 1997 r. do 3 grudnia 2004 r.
8.   + ks. Jerzy Grobelak SDB – wikariusz – 2001 – 2002 r.
9.   + ks. Michał Kłoda SDB – wikariusz – 2002 – 2004 r.
10. ks. Edward Zajączkowski SDB – wikariusz – 2002 – 2006 r.
11. ks. Edward Mackiewicz SDB – proboszcz  parafii od 03.12.2004 r do 08.10.2007 r. i od  8.10.2007 r. dalej pracuje w Bóbrce jako wikariusz.
12. ks. Antoni Murziński SDB – wikariusz od sierpnia 2006 do maja 2007 roku.
13.  ks.Marian Kuc SDB – wikariusz w latach 2006 – 2007, a od 08.10.2007 r. – proboszcz parafii.